آموزش

تفاوت ویراستاری (Editing) و نمونه خوانی (Proofreading) چیست؟

تفاوت ویراستاری (Editing) و نمونه خوانی (Proofreading) چیست

ویراستاری (Editing) به فرایند انتخاب و آماده‌سازی محصولات نوشتاری، دیداری، تصویری، شنیداری، و رسانه‌ای برای انتقال اطلاعات می‌گویند. در فرایند ویرایش ممکن است تصحیح، تلخیص (خلاصه‌سازی)، ساماندهی و بسیاری از تغییرات دیگر به قصد تولید اثری منسجم، یکدست، درست، دقیق و کامل صورت گیرد. به شخصی که ویرایش می‌کنند ویراستار می‌گویند. هر نوشته باید از جهات گوناگونی مانند محتوا، بیان، صحت و اعتبار، دقت، نظم، آراستگی و علایم نگارشی بررسی و بازبینی شود. به این بازبینی ویراستاری می‌گویند. ویراستار موظف است که ضمن رعایت سبک صاحب نوشته یا مترجم، خطاهای دستوری، حشو، تکرار، گزافه‌گویی و عبارت‌های بی‌شیرازه و پریشان را سامان دهد.

اما نمونه ‌خوانی (Proofreading) یکی از مراحل آماده‌سازی کتب، مقالات و سایر متون علمی- پژوهشی پس از تایپ و پیش از چاپ می باشد. در نمونه‌خوانی، جاافتادگی‌ها و غلط های املایی که در مرحله تایپ رخ داده، تصحیح می شوند. نمونه‌خوان به فردی گفته می‌شود که متن تایپ ‌شده را بررسی می نماید تا از جا افتادگی‌ها جلوگیری شود و درعین‌حال مطابق با رسم‌الخط موردنظر به یکپارچگی متن کمک می‌کند. وظیفه دیگرِ نمونه‌خوان، تصحیح غلط‌های املایی (تایپی) است که به‌ این‌ منظور باید با دقت فراوان و چشمان مسلح به متن بپردازد. نمونه‌خوان‌های کتب، مقالات و سایر متون علمی- پژوهشی با صرف زمان و دقت فراوان، می‌کوشند تا به متنی پالوده دست یابند.

منبع: ویکی پدیا